Kontakt

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
Nám. slobody 6943/11 
811 06 Bratislava 15 
email: prieskum@saavs.sk 

Napíšte nám na prieskum@saavs.sk 
alebo priamo tu: