GDPR

Az érintett hozzájárulása a személyes adatok kezeléséhez

Érintett személy

e-mail:

(a továbbiakban csak „érintett“)

Ezennel hozzájárulok személyi adataim kezeléséhez a Szlovák Felsőoktatási Akkreditációs Ügynökség (Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo), címe: Nám. Slobody 6943/11, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, céges nyilvántartási szám-IČO: 52113680 (a továbbiakban, mint adatkezelő) révén az alábbiak terjedelmében:

email-cím, állampolgárság, életkor, nem, felsőoktatási intézmény, kar, tanulmányi szak, tanulmányi program, fokozat, tagozat, a fokozat időszerű éve, a hallgató specifikus igényei; a 131/2002 Tt. számú törvény 2. bekezdése 100 §-a szerint, az Akadémiai negyedóra – hallgatói felmérésen.

A felsorolt személyi adatokat az adatkezelő a hozzájárulás napját követő tizenegy hónapon át tárolja, ezt követően megsemmisíti.  A személyi adatok nem használja fel sem automatizált döntéshozatal, sem profilozás céljából.

Az adatkezelő az adatokat nem szándékozik sem harmadik országba, sem nemzetközi intézményeknek továbbítani. Az adatok rendelkezésére bocsátása, valamint az adatkezelési hozzájárulás önkéntes. A hozzájárulást bármikor visszavonhatja, írásos formában az adatkezelő címére továbbított nyilatkozatban. A hozzájárulás visszavonása a kézbesítés napjától hatályos.

Egyúttal igazolom, hogy az adatkezelő részéről, mint érintett a hozzájárulás visszavonásáról megfelelő tájékoztatásban részesültem, tudomásul veszem, hogy a visszavonásról szóló nyilatkozatot az adatkezelő gdpr@saavs.sk  email címére, vagy levélben az adatkezelő címére (Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, Nám. Slobody 6943/11, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto) kézbesíthetem.

Az adatkezelő személyi adatok feldolgozásával és kezelésével kapcsolatos irányelvei az érintett személyek számára a www.saavs.sk honlapon szabadon hozzáférhetőek.

Az adatkezelési hozzájárulással az érintett személy jogai nem sérülnek, azokat érvényesíteni a fent jelzett e-mail-címen vagy az adatkezelő címén lehet. Mint érintett személy a következőkre jogosult:

  • Korlátozás nélkül hozzáférhet a személyi adataihoz
  • módosíthatja a személyi adatait
  • töröltetheti a személyi adatait
  • korlátozhatja személyi adatainak a kezelését
  • felülbírálhatja személyi adatainak a kezelését
  • kérvényezheti személyi adatainak az átruházását.

Amennyiben elégedetlen személyi adatainak kezelésével kapcsolatban, eljárást kezdeményezhet az erre illetékes Személyi Adatvédelmi Hivatalnál (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava 820 07).