20 056 z vás

využilo príležitosť zlepšiť kvalitu vysokých škôl a zapojilo sa do nezávislého prieskumu.
Ďakujeme!

Viac
o dotazníku

Kto sme

SAAVS-logo-SK
Ako nezávislá agentúra nielen posudzujeme kvalitu vysokých škôl, ale podporujeme aj ich zlepšovanie. Práve spätná väzba od vás, študentov nám vie pomôcť zvýšiť kvalitu vysokoškolského štúdia!

Bálint Lovász

člen výkonnej rady SAAVŠ

Balint-Lovasz
Vznikli sme
v roku 2018
Udeľujeme akreditácie vysokým školám poskytovať vzdelanie
Podporujeme rozvoj kvality vzdelávania
Sme nezávislí od vysokých škôl aj od ministerstva školstva

Prečo vyplniť náš dotazník?

Reálny
dopad

Školy nás berú vážne a tvoje podnety tak budú mať váhu. Tvoju spätnú väzbu zohľadníme pri posudzovaní kvality výučby a prostredia na vysokých školách.

Dozvieš sa,
ako to dopadlo

Výsledky prieskumu budeme verejne komunikovať v júni 2021. Dozvieš sa, ako dopadla nielen tvoja škola, ale aj ostatné.

Nemusíš
sa báť

Výsledky prieskumu budeme prezentovať tak, aby nebolo možné identifikovať respondenta. Sme nezávislí a odpovede v dotazníkoch sú dôverné. Nemusíš sa báť postihu za kritický názor.

Aké údaje o mne zbierate?

Odmena
ťa neminie

Vážime si tvoj čas. Každý respondent dostane 25% zľavu od Dedoles + hráš o ďalšie skvelé výhry. Čím viac dotazníkov vyzbierame, tým viac výhier uvoľníme.

Pravidlá a podmienky suťaže

Čím viac dotazníkov,
tým viac odmien

2 500
5 000
Bezdrôtové slúchadlá (1x)
Sonická zubná kefka Curaprox hydrosonic (1x)
7 500
Smart hodinky:
Samsung
Galaxy Watch
Active 2
/ Apple Watch
SE (1x)
10 000
Tablet:
Samsung
Galaxy Tab S6
/ iPad (1x)
12 500
Elektrická kolobežka (1x)
15 000
20056 Počet vyplnených dotazníkov
Počet vyplnených dotazníkov 20056
Hráš o:
50 poukazov do Martinusu
+ Poukážka do Ševt-u v hodnote 100€ (1x)
Hráš o:
100 poukazov do Martinusu + Ročné predplatné Netflix (5x)
Hráš o:
150 poukazov do Martinusu
Hráš o:
200 poukazov do Martinusu
Hráš o:
250 poukazov do Martinusu
Hráš o:
300 poukazov do Martinusu

Časté otázky

Mám podnet k prieskumu/dotazníku, na koho sa môžem obrátiť?

Každý podnet, názor či nápad nám môže pomôcť skvalitniť náš projekt. Ak máš podnet, napíš nám na prieskum@saavs.sk

Pre koho je dotazník určený?

Dotazník je určený pre všetkých študentov a študentky prvého (bakalárskeho) a druhého (magisterského/inžinierskeho) stupňa a spojeného štúdia (napr. farmácia, medicína). Je pre študentov verejných, štátnych alebo súkromných škôl, ako aj študentov zahraničných vysokých škôl, ktoré pôsobia na Slovensku. Môžeš byť zo Slovenska, či zahraničia a študovať v dennej alebo externej forme na akomkoľvek študijnom programe. Môžeš byť v ktoromkoľvek ročníku, prípadne aj ročník opakovať. Musíš však byť aktuálnym študentom/študentkou zapísaným na niektorej vysokej škole pôsobiacej na Slovensku.

Dokedy je možné zapojiť sa do prieskumu?

Do prieskumu sa môžeš zapojiť do 30.5.2021. Ďalšia príležitosť bude až o rok, preto neváhaj!

Prečo organizujete tento prieskum?

Kvalita vysokoškolského vzdelávania je dôležitá pre budúcnosť Slovenska. Sme presvedčení, že vysoké školy majú mladým ľuďom ponúkať atraktívne možnosti štúdia, ktoré im umožnia dosiahnuť úspech v živote. Preto názory študentov, ako si aj ty, na konkrétne skúsenosti so vzdelávaním a životom na školách zohľadňujeme pri posudzovania kvality vysokých škôl.

Ako moje odpovede vplývajú na moju vysokú školu?

Tvoja spätná väzba sa prvýkrát stáva oficiálnym podkladom na posúdenie kvality vysokých škôl. Máš tak jedinečnú možnosť svojím názorom ovplyvniť kvalitu vysokej školy, na ktorej študuješ. Prieskum je jedným z podkladov na akreditáciu vysokých škôl, preto tvoje odpovede budú mať váhu! Naším cieľom je s tvojou pomocou skvalitniť štúdium na Slovensku, preto budeme aj na základe tvojich odpovedí rokovať s kompetentnými orgánmi o zlepšovaní prostredia pre študentov – či už v podobe legislatívnych zmien, alebo poskytnutia finančnej podpory. Tvoje odpovede majú prvýkrát takúto silnú váhu a dosah!

Prečo sa mám zúčastniť?

Pretože tvoj názor bude vypočutý. Čím viacej študentov vyjadrí svoj názor, tým presnejšie budú zistenia. Ak chceme kvalite vzdelávania naozaj pomôcť, musíme vedieť, presne v čom sa na ktorej škole, v ktorom študijnom programe má zlepšiť. Privítame kritiku, aj pozitívny názor.

V čom je tento prieskum iný od toho, čo dostávam na mojej škole? Stačí mi vyplniť len jeden z nich?

Rozhodli sme sa prvýkrát pripraviť jednotný prieskum pre všetkých vysokoškolákov na Slovensku. Vytvárame tým unikátnu príležitosť porovnávať informácie z rôznych škôl a odhaliť spoločné nedostatky. Navyše, keďže plánujme dotazník každoročne opakovať, zachytíme vývojové trendy vo vysokom školstve na Slovensku. Dotazníky na školách však majú svoje nenahraditeľné opodstatnenie. Školský dotazník je viac zameraný na podrobnosti a konkrétne situácie, s ktorými sa stretávaš na škole, pričom hodnotíš konkrétne predmety aj konkrétnych učiteľov. Tvoja vysoká škola vďaka nim vie získať mnoho cenných informácií a špecifikovať oblasti, na ktoré sa ťa v rámci Akademickej štvrťhodinky nepýtame. Budeme radi, ak svoju spätnú väzbu poskytneš vyplnením nášho, aj školského dotazníka.

Aké otázky sa v prieskume nachádzajú?

V dotazníku sa pýtame na otázky týkajúce sa kvality výučbového procesu, získaných vedomostí a zručností, spokojnosti s metódami výučby. Zaujíma nás aj tvoj názor na prístup pedagógov k študentom. Chceme tiež vedieť, či si myslíš, že získavaš aj praktické zručnosti, relevantné vedomosti a aj ako vnímaš podmienky štúdia a prostredie vysokej školy. Zisťujeme, aký máte ako študenti vzťah k akademickej etike – či sa stretávate s podvádzaním a plagiátmi a čo s tým robia vysoké školy. Snažíme sa zistiť, aj na základe čoho si študenti vyberajú školu a študijný program a kam budú ich kroky smerovať po škole. Či a prečo chcú naši končiaci študenti ostať na Slovensku alebo ísť von, či sa chcú vrátiť a ako sa cítia pripravení na život a prácu. Dotazník sa zameriava aj na špecifické témy, ako napríklad dôsledky pandémie na vysokoškolské vzdelávanie, aké podmienky na štúdium majú študenti so špecifickými potrebami, či otázky týkajúce sa zahraničných študentov – čo  ich k nám privádza, aké vnímajú bariéry, ako sa u nás cítia a či chcú u nás ostať. Viac sa dozvieš, keď si dotazník otvoríš a vyplníš ho 😊

Sú moje odpovede anonymné?

Áno. Anonymita je pre nás kľúčová. Keďže je naším cieľom získať tvoju úprimnú spätnú väzbu, tvoju dôveru si veľmi vážime. Tvoje kontaktné údaje sa oddeľujú od tvojich odpovedí – aby nikto (vrátane nás či tvojej vysokej školy) nemal možnosť dohľadať, ku komu patria konkrétne odpovede. Týmto ťa chránime, aby si za tvoje názory nebol/a postihovaný/á.

 

Nedostal/a som e-mail, ako sa viem zapojiť?

Unikátny odkaz na vyplnenie dotazníka odosielame spravidla na tvoju školskú e-mailovú adresu. Skontroluj, či sa e-mail len niekde nestratil, napíš do vyhľadávača „Akademická štvrťhodinka“, alebo sa pozri do priečinka SPAM/Kôš.

Ak sa k tebe e-mail nedostal, nemáš sa čoho báť. Informuj sa v SAAVŠ na e-mailovej adrese prieskum@saavs.sk čo sa stalo. O zaslanie odkazu na vyplnenie dotazníka môžeš požiadať aj prostredníctvom kontaktného formuláru, ktorý nájdeš na našom webe prieskum.saavs.sk v sekcii „Ako vyplniť dotazník.“

Čo mám robiť, ak mám technické problémy?

S technickými otázkami sa budeš môcť obrátiť na Go4insight, s. r. o., ktorý prieskum technicky zabezpečuje. Obrátiť sa na technickú pomoc môžeš tu.

Odkiaľ máte moju e-mailovú adresu?

Na účely komunikácie v oficiálnych záležitostiach máš uvedenú e-mailovú adresu v Centrálnom registri študentov spravovanom Ministerstvom školstva, vedy, výskum a športu SR. Ako verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom máme k tomuto registru prístup na účely dohľadu nad kvalitou vysokých škôl. Pre nás je jedným zo základných pilierov kvality názor a spokojnosť študentov, preto ťa kontaktujeme na e-mailovej adrese, ktorú máš uvedenú v registri. Pri práci s tvojou e-mailovou adresou sa striktne držíme pravidiel GDPR, ktoré sú zakotvené aj v zmluve Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo s Ministerstvom školstva. Tvoja e-mailová adresa nebude využívaná na žiadne iné účely, než na aké dáš súhlas. Viac o ochrane osobných údajov nájdeš tu.

Aké údaje o mne zbierate?

V konečnom dôsledku žiadne. Zbierame totiž len odpovede na dotazník -– tie sú pre nás podstatné. Aby sme ti však vyplnenie dotazníka zjednodušili, niektoré tvoje údaje, ktoré sú v registri študentov, náš systém automaticky vypĺňa za teba. Ide o demografické údaje ako vek, pohlavie, občianstvo, vysoká škola, fakulta, odbor, študijný program (jazyk výučby, forma, stupeň, stav štúdia). Záleží nám na ochrane tvojich osobných údajov, preto ich chránime podľa prísnych pravidiel GDPR.

Píšete, že prieskum je anonymný, no pritom môžem vyhrať ceny. Ako je to možné?

Prieskum je naozaj anonymný, nemáš sa čoho báť. Na konci prieskumu sa ťa iba spýtame, či máš záujem zapojiť sa do žrebovania o ceny. Ak je tvoja odpoveď áno, zadáš e-mail, na ktorom ťa v prípade úspechu informujeme o tvojej výhre. Nemusíš mať obavy, žrebovanie nie je prepojené s odpoveďami na dotazník. Aj keď sme sa snažili pre teba pripraviť zaujímavé ceny, máš vždy možnosť so zaradením do súťaže nesúhlasiť.

Chcem vedieť viac o dotazníku a o vás, koho sa môžem pýtať?

Ak ťa zaujíma viac informácií o nás alebo dotazníku po obsahovej stránke – prečo sme dotazník urobili, tak nám napíš e-mail na prieskum@saavs.sk. K tomu, ako sme dotazník tvorili, sa viac dočítaš tu.

Dotazník som vypĺňal/a, no nedokončil/a som ho. Môžem sa k nemu vrátiť?

Áno. Ak sa ti nepodarí venovať celú akademickú štvrťhodinku nášmu dotazníku, môžeš sa k nemu kedykoľvek vrátiť. Kým dotazník neodošleš, systém si tvoj unikátny odkaz pamätá, a kedykoľvek naň klikneš, dostaneš sa na poslednú zodpovedanú otázku. Takisto tvoj prehliadač si môže pamätať, že si prieskum začal/a vypĺňať a pustí ťa pokračovať (ak by to tak nebolo, skús predošlú možnosť/možnosť vyššie).

Chcem sa dozvedieť viac o výsledkoch prieskumu, čo mám robiť?

Budeme radi, ak budeš sledovať naše aktivity (web Akademickej štvrťhodinky, Facebook, Instagram). Informácie o výsledkoch a zaujímavé dáta alebo zistenia budeme komunikovať verejne a transparentne.

Na konci dotazníka sa ťa pýtame, či máš záujem o informácie z našej strany o výsledkoch prieskumu.  Ak je tvoja odpoveď áno, zadáš e-mail, kde ťa informujeme o výsledkoch prieskumu. Nemusíš mať obavy, informovanie o výsledkoch nie je prepojené s odpoveďami na dotazník.

Ako budú prezentované výsledky?

Na našom webe zverejníme výsledky prostredníctvom prehľadnej interaktívnej aplikácie. Budeš si tam môcť vytvoriť vlastné grafy, zistiť odpovede na otázky, pozrieť dáta za tvoju školu alebo odbor, či porovnať rôzne vysoké školy. Výsledky budeme tiež prezentovať na konferencii. Tento rok však vzhľadom na pandemickú situáciu budeme podujatia k výsledkom dotazníka organizovať iba online.

Kto technicky zabezpečuje prieskum?

Keďže ide o unikátny prieskum, prvý svojho druhu a veľkosti medzi vysokoškolákmi na Slovensku, záleží nám, aby bol z technického hľadiska profesionálne a bezproblémovo zvládnutý. Práve z toho dôvodu sme na spoluprácu vybrali renomovanú a skúsenú prieskumnú agentúru Go4Insight, s. r. o.,  ktorá zabezpečuje technické riešenia, platformu, distribúciu pozvánok, technickú podporu počas prieskumu a pomoc pri spracovaní výsledkov prieskumu.

Študujem na viacerých školách/viac programov súbežne. Mám dotazník vyplniť len raz?

Ak študuješ paralelne viac študijných programov na rôznych vysokých školách, a máš teda viac školských e-mailov, môžeš dotazník vyplniť za každé tvoje štúdium zvlášť. V prípade, ak študuješ na rôznych programoch na jednej vysokej škole, budeš sa môcť v rámci dotazníka rozhodnúť, za ktorý program chceš odpovede vyplniť.

Vypĺňam, aj keď som externista alebo zahraničný študent?

Áno. V dotazníku dokonca venujeme týmto skupinám študentov samostatné sekcie s otázkami, ktoré sa týkajú ich špecifík.

Chcem zverejniť prieskum na svojich sociálnych sieťach. Ako to urobiť, keď mi prišiel len na osobný študentský mail?

Budeme radi, ak budeš šíriť obsah z našich sociálnych sietí (Facebook, Instagram) alebo webovú stránku, kde tvoji kamaráti či spolužiaci nájdu všetky potrebné informácie. Nezabudni, že v školskej e-mailovej schránke máš unikátny odkaz, cez ktorý môžeš dotazník vyplniť len ty. Rovnako by si v maili mali nájsť unikátny odkaz aj tvoji spolužiaci.

Stane sa mi niečo, ak odmietnem dotazník vyplniť?

Nie, účasť v prieskume je dobrovoľná. Ak nemáš záujem dotazník vyplniť, tak to zaznačíš v prijatom e-maile a viac ťa dotazníkom nebudeme zaťažovať. Ak by si však časom zmenil/a názor, môžeš sa k zaslanému odkazu vrátiť a dotazník vyplniť. Prípadne navštív náš web.

Čo je akademická štvrťhodinka?

„Zvyk, podľa ktorého je možné začať vysokoškolskú prednášku alebo iné akademické podujatie do štvrť hodiny od času, ako bolo určené (cum tempore); opak: bez akademickej štvrťhodinky, presne načas (sine tempore)“, píše sa v encyklopédii Slovenskej akadémie vied (Akademická štvrťhodinka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3.).

Píše o nej dokonca i Wikipédia. V českej verzii sa dozvedáme, že pochádza z dávneho zdvorilostného zvyku k ľuďom, ktorí určovali čas podľa Slnka – často to boli práve akademici, preto sa ustálil pojem „akademická“. Časový úsek vychádza z časového rozdielu medzi momentom, keď je Slnko najvyššie, a momentom, keď nám hodiny ukazujú pravé popoludnie. Tento rozdiel je daný tým, že Zem obieha okolo Slnka po elipse. Jeho maximálnou hodnotou je práve 16 minút (v dňoch 11. februára a 3. – 4. novembra) (Akademická čtvrthodinka [online]. Hvězdárna v Rokycanech, 2008-02-07 [cit. 2010-10-26]).

Anglická verzia Wikipédie vychádzajúc z iného zdroja uvádza, že sa kedysi presný čas sledoval hlavne na základe kostolných zvonov. Keďže univerzitné budovy boli rozložené v iných častiach mesta, po zaznení zvonov mali študenti 15 minút, aby sa presunuli na ďalšiu hodinu. (W. L. (1886-03-18), „Student Life in Heidelberg“, The Tech, Massachusetts Institute of Technology, V (11), p. 166)

Za 15 minút stihneš veľa vecí – napríklad meškať pre nepresné slnečné hodiny. Alebo vyplniť náš dotazník.