15 minút pre lepšie vysoké školy

Najväčší prieskum názorov vysokoškolákov na Slovensku s reálnym dopadom.

Výsledky
prieskumu
19 983
Odpovedí
36
Zapojených škôl
116
Zapojených fakúlt
1419
Zahraničných študentov

Výsledky a
odpovede na časté otázky

Reálny
dopad

Školy nás berú vážne a tvoje podnety tak budú mať váhu. Tvoju spätnú väzbu zohľadníme pri posudzovaní kvality výučby a prostredia na vysokých školách.

Výsledky
prieskumu

Podrobné výsledky prieskumu nájdeš na tejto webovej stránke.

Výsledky prieskumu

Odpovede na
časté otázky

Odpovede na všetky otázky ohľadom prieskumu si môžeš prečítať na nasledovnej adrese.

Odpovede na otázky

Najväčší
prieskum

Organizujeme najväčší prieskum vnímania kvality vysokých škôl študentmi na Slovensku.